Травматизм на виробництві – типові помилки та як їх попередити?

Аналізуючи досвід Advice Group з представництва інтересів наших клієнтів в рамках розслідування нещасних випадків на виробництві, ми виокремили основні види ризиків, які, на жаль, доволі часто недооцінює менеджмент у подібних ситуаціях:

1)Кримінальна відповідальність керівництва підприємства та керівників структурних підрозділів. Встановлення факту вини самого ж працівника у завданні йому травми ще не означає, що підприємство забезпечило належний контроль за дотриманням норм охорони праці працівником та безпечність роботи обладнання, з яким він працював. При розслідуванні ці дані прямо впливатимуть на розподіл відповідальності;

2)Виявлені комісією з розслідування нещасного випадку порушення, навіть якщо вони не стосуються самого інциденту, можуть мати наслідком ініціювання щодо компанії позапланової перевірки Держпраці з накладенням доволі значних фінансових санкцій;

3)Звернення потерпілого працівника до суду з позовом щодо стягнення з компанії майнової та моральної шкоди, у випадку якщо розслідуванням буде встановлено наявність супутніх причин, які призвели до нещасного випадку. Такими причинами можуть бути: відсутність належного навчання та інструктажів, відсутність засобів захисту, допуск до роботи з проблемами здоров’я та інше.

До того ж, настання нещасного випадку – це психологічний фактор, який потребує максимальної концентрації та непохитності топ-менеджменту у його першочергових діях. Навіть найбільш ефективний та успішний керівник може бути морально не готовим до тієї лавини проблем, яка лягає на його плечі у подібних кейсах:

1) Координація першочергових дій колективу;

2)Надання першої медичної допомоги потерпілому;

3) Попереднє встановлення обставин події та її причин;

4)Узгодження роботи спеціальних комісій з розслідування нещасного випадку;

5) Робота з правоохоронними органами щодо розслідування інциденту.

Разом з тим, навіть при максимальному рівні підготовки до кризових ситуацій, виникнення серйозних проблем може бути пов’язане з недоліками документів та процедур з питань охорони праці, які передбачені в компанії.

На нашій практиці ми найчастіше зустрічалися з такими проблемами:

• Невідповідність виробничого обладнання державним стандартам з оцінки відповідності;

• Відсутність належного навчання працівників по роботі з обладнанням на підприємстві. Або ж невідповідність такого навчання закону та фактичному процесу користування;

• Невідповідність проведеного навчання та інструктажів з питань охорони праці фактично займаній посаді працівника;

• Суттєві розбіжності посадових обов’язків працівника з фактично виконуваними;

• Відсутність належного контролю та притягнення до відповідальності працівників за порушення норм з охорони праці;

• Недотримання періодичності проведення інструктажів з питань охорони праці та їх належного засвідчення.

Для уникнення таких кризових ситуацій або, в разі їх настання, виходу з них з мінімальними втратами, ми рекомендуємо наступне:

• Проведення періодичних навчальних заходів для робочого колективу з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках;

• Негайний виклик адвоката на місце події безпосередньо після настання нещасного випадку;

• При настанні нещасного випадку надання документів, інформації чи пояснень працівникам правоохоронних органів щодо обставин події повинно відбуватись виключно за присутності адвоката та за наявності передбачених законом підстав;

• Проведення періодичного незалежного аудиту відповідності робочої документації та дій працівників вимогам законодавства з питань охорони праці;

• Активна участь представників підприємства у роботі комісії з розслідування нещасного випадку та максимальне використання ними своїх прав в рамках розслідування.

Отже, інвестування коштів компанії в забезпечення належного рівня охорони праці та безпечних умов виробництва є найбільш оптимальним рішенням, яке у більшості ситуацій рятує життя та здоров’я працівників. Цілком очевидно, що повністю унеможливити ризики травматизму працівників неможливо, але їх можна попередити. Вжиття заходів, описаних у наших рекомендаціях, суттєво знижує їх ризик виникнення, а витрати на подолання наслідків в рази скорочуються.

Ігор Соколовський,

старший юрист Advice Group