Господарське право

Наші основні практики господарського права – це договірне право, банкрутство та комерційні розслідування.

 

Договірне право

Юристи Advice Group мають великий досвід у розробці, «due-diligence» та виконанні договорів з урахуванням особливостей певної галузі промисловості. Протягом багатьох років нам вдалося розвинути велику базу правових рішень для сільського господарства, виробництва, IT, роздрібної та оптової торгівлі, біотехнологій, енергетики, банківської справи, транспорту, будівництва, видавничої справи та інших галузей. Практика ведення бізнесу в Україні доводить, що хороший контракт – це ключ до успіху і довгострокових відносин між нашими клієнтами та їх партнерами. У цьому аспекті послуги, які ми можемо запропонувати, включають, але не обмежуються: проведенням «due diligence» або іншого юридичної аналізу всіх видів договорів та контрактів, складанням та внесенням змін до угод, веденням переговорів і попередніх переговорів, підготовкою до укладення договорів, юридичним консультування по всіх видах внутрішньодержавних та міжнародних ділових угодах і можливих наслідках невиконання договорів, наданням юридичних висновків щодо дійсності, можливості виконання і повноти укладених контрактів, а також щодо можливих податкових наслідків виконання договорів.

 

Неплатоспроможність та банкрутство

Процедури банкрутства надзвичайно складні і вимагають юридичного консультування від найбільш відданих своїй справі професіоналів в будь-якій юрисдикції, а особливо в Україні. Advice Group надає всі види послуг, щоб полегшити відновлення платоспроможності компаній, а також розплутати схеми, що використовуються для вилучення грошей або інших активів боржника. Наші юристи практики банкрутства та неплатоспроможності мають значний досвід в консультуванні з питань банкрутства, зокрема: фінансового реструктурування, ліквідації поза процедурою банкрутства, розробки відповідної стратегії відновлення платоспроможності або юридичного супроводу процедури банкрутства від розробки і подання клопотань, оскарження претензій, внесених недобросовісними кредиторами, участі у засіданнях зборів/комітету кредиторів тощо до представництва у судах по спорах, що виникають з цих питань. Юристи Advice Group мають великий досвід в багатьох сферах права, в тому числі у сферах договірного, корпоративного права, M&A, нерухомості, а також у судових спорах, які можуть виникати з чи у зв’язку із питаннями неплатоспроможності чи банкрутства.

 

Розслідування

Ми консультуємо клієнтів з питань розслідувань і правозастосування, податкових рейдів; використання конфіденційної інформації, а також з питань фінансової злочинності. В цьому аспекті ми проводимо податкові і фінансові розслідування, розслідування з питань хабарництва та корупції, перевірку платоспроможності потенційних чи поточних партнерів наших клієнтів за допомогою різного роду публічних та інших реєстрів та джерел. Юристи Advice Group володіють значним досвідом оцінювання та прогнозування надійності партнера в Україні через юридичний аналіз судової практики та відповідних баз даних, відкриту для доступу інформацію пов’язану з податковими платежами, статистику та думку громадськості висвітлену в ЗМІ. Дотримуючись індивідуального підходу до кожного клієнта, ми успішно допомогли багатьом іноземним інвесторам так само, як і місцевому бізнесу продовжувати їхню діяльність та утримуватися від потенційно небезпечних бізнес-операцій.

Податкове та Митне право

Однією з найбільш затребуваних серед наших клієнтів послуг є професійні поради спеціалістів Advice Group у галузі оподаткування. Українське податкове законодавство є досить неоднозначним та містить багато суперечливих положень. Завдяки досвіду розгляду найскладніших справ, Advice Group є однією з небагатьох локальних компаній, що здатні забезпечити індивідуальні рішення в будь-яких податкових питаннях. Серед наших послуг: 

 • загальне консультування у сфері оподаткування для фізичних осіб та підприємств будь-якої форми організації у міжнародних угодах та договорах між контрагентами однієї країни; 
 • стратегічне податкове планування (в тому числі децентралізація бізнесу) та оптимізація оподаткування;
 • вибір сприятливих зон оподаткування та підготовка необхідної документації;
 • вибір ефективних шляхів оптимізації оподаткування при процесі злиття чи поглинання компаній;
 • представництво інтересів клієнта у адмініструванні податків та у судових спорах;
 • вибірковий юридичний аудит щодо питань оподаткування;
 • організація виплати акціонерам дивідендів та договірних платежів;
 • консультування з питань транскордонних платежів та уникнення подвійного оподаткування;
 • консультування з приводу юридичних аспектів ведення бізнесу у зонах сприятливого оподаткування;
 • консультації та допомога у відшкодуванні ПДВ;
 • представництво інтересів клієнта у будь-яких видах податкових спорів, у тому числі у кримінальних справах щодо посадових осіб компанії;
 • консультування з приводу врегулювання спорів у інших суміжних сферах.

Корпоративне право

Правова допомога в сфері корпоративного права є однією з найбільш потрібних клієнтам Advice Group. Правильне застосування положень корпоративного права слугує запобіганню негативним наслідкам, які в деяких випадках можуть призвести до припинення підприємницької діяльності в Україні. Не дивлячись на те, що Україна на сьогоднішній день не є у сфері впливу системи загального права, і традиційно вважається державою континентальної системи права, існуюча правова система дозволяє дуже різне правозастосування норм корпоративного права. У багатьох випадках рішення Вищого господарського суду є досить суперечливими щодо подібних справ або ж для звичного розуміння норм Господарського кодексу та інших пов’язаних законодавчих актів. У зв'язку з цим Advice Group надає послуги у сфері корпоративного права, застосовуючи індивідуальний, зрозумілий, обережний підхід, спрямований на досягнення результату та вирішення труднощів клієнтів, для підготовки належного вирішення питань злиття та поглинання, відчуження корпоративних прав, призначення керівництва, прийняття рішень тощо. Ми віримо, що керуючись саме таким підходом до надання послуг, ми знаходимось серед лідерів Західної України у наступних сферах:

 

Загальне юридичне консультування з питань корпоративного права

В рамках загально-правової корпоративної експертизи ми надаємо послуги будь-якої складності від початкових процедур, включаючи реєстрацію бізнесу в Західній Україні та інших регіонах, розробку установчих документів, а також допомагаємо відшукати правові рішення для врегулювання відносини між учасниками товариств для уникнення конфліктів та корпоративних спорів у майбутньому, гарантування безпеки корпоративних прав та використання належних правових інструментів для успішного втілення інвестиційних проектів. Для місцевого бізнесу забезпечення практики боротьби з шахрайством керівництва та захист прав і майна учасників є однією із найбільш популярних послуг, яку ми надаємо власникам бізнесу. З нашого досвіду, належне правове забезпечення в сфері корпоративного права є ключем до успішного ведення бізнесу в Україні.

 

Злиття та поглинання

Команда юристів Advice Group спеціалізується на угодах злиття та поглинання оскільки ми зазвичай супроводжуємо більшість проектів, в яких залучені іноземні інвестори у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Рівному, а також на Волині та Закарпатті. В багатьох випадках першим кроком є належний «due diligence» компаній. Оскільки наша компанія має одну з найкращих практик податкового права у Західній Україні, під час супроводу угод злиття та поглинання багато уваги ми приділяємо податковим ризикам та іншим податковим питанням. Надання правової допомоги щодо розробки найважливіших питань, які виноситимуться під час переговорного процесу і супровід угоди злиття та поглинання є наступним кроком до успішного закриття угоди. Крім того, іншими аспектами практики M&A Advice Group є надання правової допомоги при супроводі угод купівлі-продажу компаній, а також при інших схемах злиття та поглинання, включаючи оптимізацію оподаткування при укладенні міжнародних угод. Ми активно залучені до місцевого ринку M&A, тому розуміємо тенденцію оптимізації бізнесу шляхом закриття певних видів діяльності, та, за розумну ціну, пропонуємо оперативне вирішення питань ліквідації компанії чи продажу її третім особам для оптимізації витрат та швидкого виходу з ринку України.

 

Бізнес менеджмент

Для ефективного бізнес менеджменту компаній Advice Group надає клієнтам юридичні послуги представництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, забезпечує юридичний супровід ведення бізнесу, надає допомогу в отриманні дозвільних документів та у вирішенні інших питань, пов’язаних із провадженням бізнесу. Номінальне та фактичне управління бізнесом клієнта, що здійснюють юристи Advice Group, високо цінується нашими клієнтами.

 

Публічно-приватне партнерство

Як активний учасник суспільного життя як у Львові, так і у всій Західній Україні, шляхом регулярної кооперації з державними органами, Advice Group має позитивний досвід публічно-приватного партнерства (ППП) на всіх етапах його реалізації, починаючи від юридичного супроводу ППП структурування: діагностування бізнес сектору, розробка дорожньої карти та вибір варіанту реалізації ППП, - до повного юридичного супроводу підготовчих робіт та реалізації ППП. Надання нашою компанією правової допомоги з питань бізнес-операцій підприємств публічно-приватного партнерства розпочалося у 2009 році. Відтоді ми супроводжуємо багато проектів, пов’язаних з навколишнім середовищем та сталим розвитком, спортивними подіями такими, як ЄВРО 2012 у місті Львові та інші проекти публічно-приватного партнерства, в яких іноземні приватні структури співпрацють з місцевими органами державної влади та бізнесом.

Вирішення спорів

Юристи Advice Group ефективно представляють інтереси наших клієнтів в будь-яких органах та організаціях в Україні та за кордоном з розумінням того, що кожна справа потребує особливого та сумлінного підходу так само, як глибоких знань. Ми гарантуємо нашим клієнтам легітимність, прозорість і ефективність у вирішенні спорів. Юристи Advice Group активно використовують всі можливі інструменти та консультують клієнтів з питань вибору найбільш ефективного методу вирішення спорів. Основними послугами практики вирішення спорів є:

 

Судове вирішення спорів

Наші юристи мають значний досвід представництва інтересів у господарських, цивільних, адміністративних справах, а також в деяких кримінальних справах в судах всіх інстанцій в Україні, переважно в регіонах Західної України. Ми надаємо послуги з загального консультування в українських та міжнародних судових процесах, включаючи:

 • складення юридичних документів, вибір права, вибір механізму вирішення спору;
 • визначення потенційних ризиків та перспектив судового розгляду справи;
 • повне представництво інтересів клієнта в судових спорах (початкове з’ясування фактів, опитування свідків і збір доказів, формування правової позиції, подання позовів та відзивів на позови / претензій / зустрічних вимог / клопотань, участь у судових засіданнях, складання мирових угод);
 • представництво клієнтів на усіх етапах процедури банкрутства та відновлення платоспроможності компанії.

 

Медіація

Наші юристи мають досвід у сфері альтернативного вирішення спорів, включаючи досудове вирішення спорів шляхом переговорів та медіацію.

 

Арбітраж

Однією із найбільших сильних сторін практики вирішення спорів є унікальний досвід в сфері міжнародного комерційного арбітражу в Західній Україні. Ми забезпечуємо представництво клієнтів в Україні та за кордоном під час ведення справи в міжнародному комерційному арбітражі та на стадії визнання та виконання рішення, оспорювання арбітражних рішень, винесених в Україні; захист в процесі визнання та виконання рішень; координацію роботи юристів з різних правових систем в міжнародних справах; забезпечення консультацій з українського права для вирішення спорів за кордоном; due diligence існуючих спорів.

 

Процедури визнання та виконання рішень

Advice Group пропонує своїм клієнтам послуги, які стосуються вичерпної допомоги у визнанні та виконанні судових наказів та рішень, а також рішень міжнародних арбітражів.

Новини

 

Нерухомість

Практика надання правової допомоги в сфері нерухомості розвинулася в Україні протягом останніх 10 років. Хоча багато правових перепон досі існує (мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення; зміни законодавства, що регламентувало порядок реєстрації прав) число транзакцій, предметом яких була нерухомість, у Львові та Західній Україні значно зросла. Ця практика залишається досить складною і професійна правова допомога є зазвичай потрібною в усіх питаннях, що стосуються нерухомості. Наші юристи мають хороший досвід в таких сферах галузі, як:

 • повний супровід угод купівлі-продажу нерухомого майна та інших транзакцій, пов’язаних з нерухомістю; 
 • інвестування в об’єкти нерухомості та визначення, пов’язаних з цим ризиків;
 • правовий «due diligence» об’єктів нерухомості;
 • повний супровід процесів будівництва;
 • правова допомога в сфері земельного права, включаючи оренду, придбання, зміну цільового призначення земельних ділянок; підтримка у відносинах з державними органами, які займаються земельними питаннями тощо;
 • правова допомога в реєстрації прав на на нерухоме майно, земельних ділянок та прав на них;
 • консультування з інших питань, повязаних з нерухомістю.

Кримінальне право

Практика кримінального права є однією із найбільш соціально важливих галузей права через особливий характер її правовідносин, які захищаються нормами кримінального права. Сьогодні практика кримінального права в Україні проходить через період законодавчих змін, особливо у галузі кримінального процесу, що спричинено метою наближення кримінального законодавства України до найкращих світових стандартів практики кримінального права. Це створює велику потребу в досвідчених юристах, які добре орієнтуються в ситуаціях, пов’язаних з потенційно можливою кримінальною відповідальністю, і діють, перш за все, з метою їх запобігання, і вже потім, з метою вирішення кримінальних справ. Потрібно зазначити, що практика кримінального права Advice Group є не такою обширною, як практики господарського, податкового та митного права, та зосереджена головним чином на правовій допомозі у кримінальних справах, пов’язаних із податковою, корпоративною та корупційними сферами. Проте, юристи Advice Group впевнено почувають себе, вирішуючи й інші кримінальні справи. Послуги юристів Advice Group в межах практики кримінального права включають: надання консультацій, правової інформації, пояснень та проведення правового аналізу питань кримінального права; розробка кримінальних процесуальних документів; захист інтересів клієнтів під час досудового розслідування та розгляду справи в суді, оскарження дій та процесуальних документів органів слідства.

Трудове право

Не зважаючи на те, що трудове право вважається однією з найпростіших юридичних практик, ця закономірність не завжди поширюється на Україну. Трудове законодавство України є застарілим. Беручи до уваги поточне правове регулювання трудових відносин в Україні, професійна допомога у цій сфері дозволяє запобігти негативним наслідкам як і для роботодавця, так і для працівника та створює основу для безпечних відносин в компанії. Недотримання трудового права України може мати наслідком великі штрафні санкції та кримінальну відповідальність керівництва. Будучи однією з найкращих фірм, які надають допомогу у сфері трудового права в Західній Україні, практика трудового права Advice Group полягає в наданні правової допомоги щодо загальних питань трудового права, складання HR документації, правовій допомозі в працевлаштуванні, зокрема Advice Group здійснює: відбір та оцінювання кандидатів на посади топ керівництва (менеджерів, бухгалтерів, юристів тощо.), працевлаштування іноземних громадян та вирішення питань посвідки на проживання пов’язаних з таким працевлаштуванням. Перевагою вирішення питань трудового права за допомогою Advice Group є насамперед тісна співпраця з HR спеціалістами та бухгалтерами, які є членами команди Advice Group у Львові. Це дозволяє зробити надання правової допомоги у сфері трудового права більш комплексним, якісним та ефективним.

Медичне та Фармацевтичне Право

В Україні правове регулювання створення приватних закладів охорони здоров’я, надання медичних послуг та здійснення фармацевтичного виробництва, що здійснюється приватними суб'єктами підприємництва є складним та заплутаним. Законодавство та правова доктрина медичного і фармацевтичного права в загальному є нерозвинутою. Тому, для ефективного провадження бізнесу у медичній та фармацевтичній сферах необхідний кваліфікований юридичний супровід. Окрім того, особливості згаданої сфери і найвищий рівень відповідальності у сфері надання медичних послуг і фармацевтичного виробництва визначає потребу у правильному та коректному юридичному обслуговуванні. Юристи Advice Group є кваліфікованими у сфері медичного та фармацевтичного права та надають нашим клієнтам наступні юридичні послуги:

 • Супровід у заснуванні медичних та фармацевтичних підприємств різних організаційно-правових форм та у започаткуванні медичного та фармацевтичного бізнесу;
 • Надання консультації щодо правових аспектів здійснення підприємницької діяльності у сфері медицини та фармацевтики;
 • Супровід процесів ліцензування, акредитації та отримання інших обов’язкових дозвільних документів в медичній та фармацевтичній галузях;
 • Супровід у державній реєстрації лікарських засобів та харчових добавок;
 • Надання юридичних послуг щодо патентування лікарських засобів та консультування щодо інших питань права інтелектуальної власності в сфері медичного та фармацевтичного права;
 • Складання проектів документації та договорів у сфері надання медичних послуг;
 • Консультування щодо інших аспектів у сфері медичного та фармацевтичного права.

Відгуки

Я мав нагоду неодноразово пересвідчитись в високій професійній підготовці юристів Advice Group в...

Клакович Роман, Raitex

Дизайн-студія Роксолани Богуцької користується послугами компанії Едвайс-Груп із ведення...

Романюк Вікторія, Дизайн-студія Роксолани Богуцької